Home / Tag Archives: آیدین خوش ظاهر

Tag Archives: آیدین خوش ظاهر

گفتگو با آیدین خو ش ظاهر، تولیدکننده‌ی اپلیکیشن ایرانسلیها

ایرانسلیها

در شماره ۱۹۱ آقای رضا اسکندری، نویسنده مقاله‌ی اپلیکیشن‌های ایرانی به سراغ اپلیکیشن محبوب ایرانسلیها رفتند و در یک مطلب مفصل، این اپلیکیشن ایرانی را بررسی کردند. در پایان هم مصاحبه‌ای را با آقای آیدین خوش ظاهر، تولیدکننده‌ی این اپلیکیشن انجام دادند. نسخه PDF این مطلب را می‌توانید از اینجا دانلود کنید و متن مصاحبه …

ادامه مطلب »